دهماسین

۰۲شهریور
باید باور کنیم که جنگ هنوز ادامه دارد

باید باور کنیم که جنگ هنوز ادامه دارد

رئیس اندیشکده یقین گفت: از خاکریزهای دفاع مقدس خاطرات زیادی باقی مانده است، اما باید باور کنیم که جنگ هنوز ادامه دارد و سند این سخن هم اسم شهدایی است که هرزگاهی نام آنها را می شنویم مانند شهدای هسته ای و شهدای مدافع حرم که در دور دستها به شهادت می رسند.