دهلیز حمل ونقل

۲۶مرداد
دهلیز حمل‌ونقلی ایران-آسیای مرکزی

دهلیز حمل‌ونقلی ایران-آسیای مرکزی

ایجاد دهلیز حمل‌ونقل جاده‌ای از ایران به ازبکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی در کنار فرصت‌های آن، ریسک‌های احتمالی نیز به همراه خواهد داشت.