دهقانی

۳۰فروردین
تبعیض بین روستاهای شمال و جنوب تهران از زبان مدیر کل

تبعیض بین روستاهای شمال و جنوب تهران از زبان مدیر کل

مدیر کل بنیاد مسکن استان تهران گفت: مدیر بنیاد مسکن استان تهران اضافه کرد: برخی از روستاهای استان مثل روستاهای شهرستان شمیرانات به دلیل خوش آب و هوا بودن و ورود افراد متمکن دارای وضعیت خوبی هستند اما روستاهای جنوب استان تهران مانند روستاهای شهرستان ری، پیشوا و غیره شرایط بسیار بدی دارند و حتی از شاخص‌های کشوری پایین‎تر هستند.