دهانه رحم

۲۷اردیبهشت
زنان بی تحرک در معرض سرطان

زنان بی تحرک در معرض سرطان

طبق یک تحقیق جدید، زنانی که زندگی بدون تحرکی دارند بسیار در معرض ابتلا به سرطان گردنه رحم قرار دارند.