دهانش

۲۹اسفند
۳۹ سال زندگی با فک شکسته

۳۹ سال زندگی با فک شکسته

رکنا: مرد هندی که به‌دلیل شکستگی فکش در خردسالی، طی ۳۹ سال زندگی پردرد ورنج فقط مایعات خورده بود، سرانجام با تلاش پزشکان نیکوکار جراحی شد و برای نخستین بار دهانش را گشود.