دن کیشوت کامل

۱۸مهر
بازیگر مشهور سینما درگذشت + عکس

بازیگر مشهور سینما درگذشت + عکس

ژان راشفورد مشهور به «دن‌کیشوت کامل» پس از پنج دهه فعالیت در حوزه بازیگری در ۸۷ سالگی درگذشت.