دنیس راس

۰۸آذر
دنیس راس: دادن “حقّ غنی سازی” به ایران، توهّم ایرانیان است

دنیس راس: دادن “حقّ غنی سازی” به ایران، توهّم ایرانیان است

دنیس راس در پیامی به ایران گفت: اگر فکر می کنیدکه نیازی به تکان دادن در برنامه هسته ای ندارید ولی تحریم ها کاسته می شوند؛ دوباره فکر کنید. بدانید، تنها راه کاهش واقعی تحریم ها؛ عقب گرد در برنامه هسته ای و ایست کامل آن است.