دنیای کودکان

۱۶تیر
انیمیشن”من و ببین”تلنگری به دنیا کودکان

انیمیشن”من و ببین”تلنگری به دنیا کودکان

کارگردان «منو ببین» با اشاره به ساخت این انیمیشن اظهار کرد که مساله آن تلنگر زدن به پدر و مادرها برای توجه بیشتر به دنیای کودکان است.