دنیای واقعیت

۲۷اردیبهشت
بهانه نوجوانان برای استفاده از فیلترشکن

بهانه نوجوانان برای استفاده از فیلترشکن

کارشناس حوزه رسانه گفت: امروز دست پیداکردن به شبکه های اجتماعی که فیلتر است، این بهانه را ایجاد کرده تا کودکان و نوجوانان فیلترشکن روی گوشی خود نصب کنند و متأسفانه پس از آن دیگر هیچ حریم و مرزی برای نوجوان وجود ندارد.