دنیای متن

۳۰اردیبهشت
درباره دنیای متن باز و لینوکس اشتباه می‌کردیم

درباره دنیای متن باز و لینوکس اشتباه می‌کردیم

مایکروسافت که امروزه به‌شکلی گسترده از مقوله‌ی متن‌باز حمایت می‌کند، سال‌ها پیش پلتفرم لینوکس را «سرطان» خطاب کرده بود. ردموندی‌ها اخیرا به‌اشتباه خود در آن دوران اعتراف کرده‌اند.