دنیای فناوری

۱۱تیر
 تولید گوشی برای رهایی از اعتیاد به گوشی!

 تولید گوشی برای رهایی از اعتیاد به گوشی!

عادت به استفاده افراطی از محصولات دیجیتال وبه خصوص گوشی های هوشمند می تواند سلامت انسان را به خطر بیندازد و یک گوشی ویژه قرار است به حل این مشکل کمک کند.