دنیای علم

۲۶خرداد
شناسایی ۱۲ گونه جدید زنبور برای دنیای علم
توسط پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت؛

شناسایی ۱۲ گونه جدید زنبور برای دنیای علم

پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس موفق به شناسایی و ثبت ۱۲ گونه جدید جانوری از زنبورهای پارازیتوئید خانواده Braconidea در مجلات معتبر بین‌المللی شدند.