دنیای شیرین

۲۱آبان
بیژن بیرنگ: هر وقت نازمان را کشیدند حتما کار می‌کنیم!

بیژن بیرنگ: هر وقت نازمان را کشیدند حتما کار می‌کنیم!

بیژن بیرنگ کارگردان «خانه سبز» گفت: بعضی ها می گویند مغز آدم از سن ۷۰ سالگی تازه راه می افتد و من هم هر وقت کار باشد به سمتش می دوم. هر وقت نازمان را کشیدند حتما کار می کنیم.