دنیای خودرو

۰۴تیر
۱۰ فناوری که دنیای خودرو را تغییر داد

۱۰ فناوری که دنیای خودرو را تغییر داد

در صنعت خودروسازی، نوآوری‌‌های زیادی معرفی شده‌اند که برخی از آن‌ها به‌مرور‌زمان تکامل یافته و پیشرفته‌تر شده‌اند و برخی نیز برای همیشه کنار گذاشته شدند. در این مقاله، این فناوری‌ها را بررسی می‌کنیم.