دنیای بازیگری

۲۸مرداد
کارگردان مشهوری ایرانی به دختر جوان تجاوز کرد

کارگردان مشهوری ایرانی به دختر جوان تجاوز کرد

دادگاه کیفری تهران، یک کارگردان معروف را به خاطر تعرض و اذیت و آزار یک دختر دانشجو به ۱۰۰ ضربه شلاق و دو سال محرومیت از کارهای هنری محکوم کرد.