دنیاگیری

۱۶تیر
آیا الگوریتم می‌تواند حرکت‌های بعدی دنیاگیری را پیش‌بینی کند؟

آیا الگوریتم می‌تواند حرکت‌های بعدی دنیاگیری را پیش‌بینی کند؟

پژوهشگران مدلی توسعه کرده‌اند که برای پیش‌بینی شیوع‌های کووید ۱۹ قبل از وقوع، از اطلاعات مربوط به رسانه‌های اجتماعی و داده‌های جست‌وجوی کاربران استفاده می‌کند.