دنیامالی

۱۵مهر
ورود برای عموم آزاد اما برای جوانان ممنوع!!

ورود برای عموم آزاد اما برای جوانان ممنوع!!

در جلسه علنی دیروز شورای شهر بحث انحلال شرکت شهروند مطرح شد که با مخالفت اعضا مواجه شد. حال سئوالی که مطرح می شود اینست که چطور تا کنون هیچ مصوبه ای در صحن شورا در خصوص شهریاران و حوزه جوانان مطرح نشده چه اتفاقی افتاده که شورا به یکباره تصمیم بر انحلال تنها پایگاه جوانان شهر گرفته است؟