دنش آموز

۱۰شهریور
«امروز» آخرین مهلت ثبت‌نام کتب درسی

«امروز» آخرین مهلت ثبت‌نام کتب درسی

امروز آخرین روز از مهلت چندباره برای ثبت‌نام الکترونیکی کتب درسی است اما هنوز هم برخی دانش‌آموزان در مدرسه ثبت‌نام نکردند.