دنشگاه صنعتی شریف

۳۱مرداد
وضعیت ۹ دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی

وضعیت ۹ دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی

نتایج رتبه بندی جهانی دانشگاه ملی تایوان در سال ۲۰۱۸ منتشر شد و ۹ دانشگاه ایرانی در میان بیش از ۸۰۰ دانشگاه برتر قرار گرفتند.