دنده عقب

۲۷اسفند
پژو ۴۰۵ ایران خودرو که دنده عقب ندارد!

پژو ۴۰۵ ایران خودرو که دنده عقب ندارد!

یک شهروند سنندجی که به تازگی یکی از محصولات ایران خودرو را تحویل گرفته بود، متوجه شده است که این خودرو دنده عقب ندارد.