دندان هیتلر

۳۰اردیبهشت
هیتلر زنده است؟

هیتلر زنده است؟

پزشکان فرانسوی با بررسی بقایای دندان و جمجمه آدولف هیتلر به این نتیجه رسیده‌اند که او در سال ۱۹۴۵ میلادی بر اثر خوردن سم سیانور و شلیک به سر کشته شده است.