دندان شیری

۲۸اردیبهشت
ذخیره خصوصی سلول بنیادی پالپ ریشه دندان شیری ممکن می شود

ذخیره خصوصی سلول بنیادی پالپ ریشه دندان شیری ممکن می شود

دانش استخراج و جمع آوری سلول های بنیادی پالپ ریشه دندان شیری در کشور ایجاد شده و ارائه این خدمت در مرحله اخذ مجوزهای لازم است که به محض اخذ مجوز ارائه خواهد شد.

۰۵اردیبهشت
دندان ۶ در کودکی به عنوان دندان حیاتی

دندان ۶ در کودکی به عنوان دندان حیاتی

یک متخصص دندان پزشک گفت:بهداشت دهان و دندانهای شیری با پوشاندن شیارها درکودکان حایز اهمیت است زیرا اگر دندان های شیری دچار مشکل شوند همین مشکل برای دندان های دایمی نیز ادامه دارد.