دندان سگ شکاری عربستان

۰۷آذر
دندان سگ شکاری عربستان کند شده است/ باید از ایران درس گرفت

دندان سگ شکاری عربستان کند شده است/ باید از ایران درس گرفت

«ریاض نمی دانست که این سگ [آمریکا]، پیر می شود و دندان هایش به زودی کند خواهند شد و با خسته شدن از این کار او را تنها خواهد گذاشت…»