دندان انسان

۲۸شهریور
ماهی با دندان های انسان! + عکس

ماهی با دندان های انسان! + عکس

پاکو» (Pacu)، نوعی ماهی متعلق به منطقهء آمازون در آمریکا است که دندان هایی شبیه به انسان دارد.