دندان‌سازی

۲۰فروردین
برخورد شبکه بهداشت بهارستان با دندان‌سازهای بدون مجوز

برخورد شبکه بهداشت بهارستان با دندان‌سازهای بدون مجوز

یک واحد دندان‌سازی غیرمجاز در شهرستان بهارستان توسط مأموران شبکه بهداشت و درمان بهارستان شناسایی و پلمب شد.