دندانی

۳۱اردیبهشت
رزین‌های دندانی ضدباکتری ساخته شد

رزین‌های دندانی ضدباکتری ساخته شد

محققان گونه جدیدی از مواد دندانی بر پایه عصاره زیست فعال گیاه آویشن با نام تیمول تهیه کردند که علاوه بر داشتن خواص ضدباکتری زیست سازگاری مناسبی نیز دارد.