دندانپزشکان

۰۶شهریور
مراسم بزرگداشت روز پزشک و داروساز در بهارستان برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز پزشک و داروساز در بهارستان برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز پزشک و داروساز با حضور مسئولین شهرستان و پزشکان نمونه بهارستانی در شهرستان بهارستان برگزار aد.