دم نوزاد

۱۳دی
نوزادی که با دم به دنیا آمد!

نوزادی که با دم به دنیا آمد!

در هند برخی کودکان با دم پرستش می شوند اما این پدر و مادر این را نمی خواهند و از پزشکان خواسته اند تا این ضایعه اضافه را تحت عمل جراحی قرار دهند