دمی لواتو

۳۰دی
سلبریتی هایی که از بیماری های کشنده نجات یافتند

سلبریتی هایی که از بیماری های کشنده نجات یافتند

شاید ما با خودمان فکر کنیم که ستاره های هالیوود همیشه زندگی سالم، شاد و مرفهی دارند، اما اشتباه کرده ایم، بیماری به سراغ آنها هم می رود در ادامه با سلبریتی هایی که از بیماری نجات یافتن آشنا می شویم