دمیریان

۱۶اردیبهشت
ترویج سبک زندگی سلامت با برپایی غرفه سلامت در بهارستان

ترویج سبک زندگی سلامت با برپایی غرفه سلامت در بهارستان

رئیس شبکه بهداشت و درمان بهارستان گفت: برنامه‌های متنوع آموزشی، درمانی، بهداشتی و تفریحی به جهت ترویج سبک زندگی سلامت محور در غرفه سلامت شهرستان بهارستان به مراجعان ارائه شد.