دموکراسی غربی

۰۲شهریور
قدرت هژمونی آمریکا در آستانه افول و فروپاشی است
ترقی در گفت‌وگو با «تهران نیوز»:

قدرت هژمونی آمریکا در آستانه افول و فروپاشی است

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: آمریکا دیگر قدرت اعمال خواسته‌هایش را به دیگر کشورها ندارد و قدرت هژمونی این کشور در آستانه افول و فروپاشی است.

۲۹بهمن
دشمن در جنگ هوشمند می خواهد، دموکراسی غربی را در ایران استقرار کند

دشمن در جنگ هوشمند می خواهد، دموکراسی غربی را در ایران استقرار کند

کارشناس فرهنگی گفت: دشمن با استراتژی تفرقه و نفوذ در جنگ هوشمند برای ایجاد دموکراسی غربی با استفاده از نیرهای خودی در انتخابات می خواهد تاثیر بگذارد.