دموکراسی آمریکا

۲۸تیر
کنگره اجازه استفاده ایران از سیستم مالی دلار را ندهد/ اعمال فشار بر سپاه‌پاسداران باید افزایش یابد

کنگره اجازه استفاده ایران از سیستم مالی دلار را ندهد/ اعمال فشار بر سپاه‌پاسداران باید افزایش یابد

یکی از تحلیلگران برجسته آمریکایی در بیانیه‌ای با اشاره به یک‌سالگی توافق هسته‌ای ایران، به ارائه چندین توصیه به کنگره آمریکا در این خصوص پرداخت.