دموکراسی‌های ثروتمند جهان

۱۴مهر
فوکویاما: آمریکا از دموکراسی‌های ثروتمند جهان جدا افتاده است

فوکویاما: آمریکا از دموکراسی‌های ثروتمند جهان جدا افتاده است

عضو ارشد مرکز دموکراسی در دانشگاه استنفورد، سیستم قانون اساسی آمریکا را ناکارآمد تلقی می‌کند چراکه گروه‌های سیاسی اقلیت می‌توانند به خاطر برخی منافع خود مانع اجرای تصمیمات اکثریت شوند.

۱۹بهمن
سخن گفتن امریکا از مذاکره با ادامه فشار حرکتی حیله گرانه است

سخن گفتن امریکا از مذاکره با ادامه فشار حرکتی حیله گرانه است

رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه عده ای از روی ساده لوحی یا غرض از پیشنهاد مذاکره آمریکا خوشحال می شوند، تصریح کردند: من دیپلمات نیستم،من انقلابیم و حرف را صریح و صادقانه می گویم، شما (آمریکاییها) اسلحه را مقابل ایران می گیرید و می خواهید مذاکره کنید، ملت ایران مقابل این چیزها مرعوب نخواهد […]