دموکرات های آمریکا

۱۹فروردین
طرح ممنوعیت اقدام نظامی آمریکا علیه ایران

طرح ممنوعیت اقدام نظامی آمریکا علیه ایران

یک سناتور آمریکا با حمایت گروهی از سناتورهای دموکرات طرحی را به کنگره برده که هدف از آن ممنوع کردن اقدام نظامی دولت این کشور علیه ایران است.