دمنوش گل محمدی

۲۷تیر
خواص دارویی فوق العاده “گل محمدی”

خواص دارویی فوق العاده “گل محمدی”

از ایام باستان در طب سنتی ایران، استفاده از دمنوش گل محمدی برای درمان بسیاری از بیماری‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. تحقیقات جدید پژوهشگران غربی گل محمدی را از منظر جدیدی مورد بررسی قرار داده است که به نقل آن می پردازیم