دمای بینی

۲۴بهمن
غذاهای ضد سرماخوردگی کدامند؟

غذاهای ضد سرماخوردگی کدامند؟

یکی از نظریه‌ها از این قرار است که سوپ با افزایش دمای بینی و گلو محیط را برای رشد و فعالیت ویروس‌ها نامناسب می‌کند. متخصصان تغذیه همچنین معتقدند که خود سوپ هم به ذات خود حاوی خواص ضدویروس است.