دماوند – فیروزکوه

۱۱آبان
جمع‌آوری ۴۵۰ قطعه طیور غیرمجاز در جاده دماوند – فیروزکوه
امامی:

جمع‌آوری ۴۵۰ قطعه طیور غیرمجاز در جاده دماوند – فیروزکوه

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دماوند از جمع‌آوری 450 قطعه طیور غیرمجاز در حاشیه جاده دماوند - فیروزکوه خبر داد.