دمامه زنی

۱۹آبان
مراسم تعزیه خوانی و دمامه زنی در دانشگاه آزاد پیشوا برگزار می شود

مراسم تعزیه خوانی و دمامه زنی در دانشگاه آزاد پیشوا برگزار می شود

مراسم تعزیه خوانی، دمامه زنی و عزاداری اسارت خاندان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) در دانشگاه آزاد واحد ورامین – پیشوا برگزار می شود.