دل نوشته

۲۴شهریور
دل نوشته جمعی از دانشجویان به امام خامنه‌ای

دل نوشته جمعی از دانشجویان به امام خامنه‌ای

جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های سراسر کشور دل نوشته‌ای به رهبر انقلاب تقدیم کردند.