دل-نوشته-رسول-صدرعاملی-نقاره-زن-تهرانیوز

۲۵آذر
دل نوشته رسول صدرعاملی  برای نقاره زن امام رضا

دل نوشته رسول صدرعاملی برای نقاره زن امام رضا

رسول صدرعاملی در پی درگذشت قدیمی ترین نقاره‌زن حرم امام رضا متنی را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.