دل در گرو آمریکا

۱۰دی
کسانی که دل در گرو آمریکا بسته بودند، از خواب زمستانی بیدار شوند / امام خامنه‌ای بارها با بصیرت‌افزایی، چهره واقعی دشمن را نمایان کردند

کسانی که دل در گرو آمریکا بسته بودند، از خواب زمستانی بیدار شوند / امام خامنه‌ای بارها با بصیرت‌افزایی، چهره واقعی دشمن را نمایان کردند

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که امام خامنه‌ای بارها با بصیرت‌افزایی، چهره واقعی دشمن را نمایان کردند، گفت: کسانی که دل در گرو آمریکا بسته بودند، از خواب زمستانی بیدار شوند.