دل درد

۱۳دی
علت عجیب دل‌دردهای یک زن + عکس

علت عجیب دل‌دردهای یک زن + عکس

بیماری که به دلیل درد در ناحیه روده به بیمارستان مراجعه کرده بود مورد عمل جراحی قرار گرفت اما نتیجه جراحی بسیار عجیب بود.