دل بکنید از برجام

۲۸شهریور
از برجام دل بکنید

از برجام دل بکنید

امام‌ جمعه پیشوا گفت: مردم ما خواستار رفاه هستند اما نه به هر قیمتی و با ذلت، که گام چهارم برجام گام آخر باشد و دولت‌مردان از این مذاکرات دل بکنند.