دل‌ها

۲۸آبان
مغناطیس پرجاذبه حسینی دل‌ها را در اربعین به سوی خود جذب کرد/ بسیجی انسان مخلص و گمنام است

مغناطیس پرجاذبه حسینی دل‌ها را در اربعین به سوی خود جذب کرد/ بسیجی انسان مخلص و گمنام است

امام جمعه جوادآباد با اشاره به مانور عظیم جهان اسلام در اربعین حسینی گفت: مغناطیس پرجاذبه حسینی نخستین دل‌ها را در اربعین به سوی خود جذب کرد.