دل‌های سوخته

۲۳اردیبهشت
مسجد جمکران ، تکیه گاهی مطمئن برای قلوب درمانده

مسجد جمکران ، تکیه گاهی مطمئن برای قلوب درمانده

دلهای امام زمانی همواره در انتظار آقا و مولایشان بوده و از دوری عاشق خود در غم و اندوه هستند.