دلیچای

۲۵آبان
تأمین آب شرب پنج روستای دماوند، نیازمند اعتبار ۷۰۰ میلیون تومانی می‌باشد/ پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی حفر چاه آب شرب در بستر رودخانه دلیچایی

تأمین آب شرب پنج روستای دماوند، نیازمند اعتبار ۷۰۰ میلیون تومانی می‌باشد/ پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی حفر چاه آب شرب در بستر رودخانه دلیچایی

رئیس امور آبفای روستایی شهرستان دماوند با بیان اینکه تأمین آب شرب پنج روستای دماوند نیازمند اعتبار ۷۰۰ میلیون تومانی می‌باشد، گفت: حفر چاه آب شرب در بستر رودخانه دلیچایی با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی مواجه است.