دلیل کم ابی

۰۶شهریور
دلیل اصلی قطعی آب در پیشوا چیست ؟

دلیل اصلی قطعی آب در پیشوا چیست ؟

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در اطلاعیه‌ای دلیل قطعی آب در پیشوا را افزایش بی‌رویه مصرف اعلام کرد.