دلیل کاهش قیمت دلار

۱۸آبان
قیمت دلار امروز ۱۸ آبان ۹۷

قیمت دلار امروز ۱۸ آبان ۹۷

آخرین قیمت دلار – برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به تهران نیوز مراجعه نمایید.

۱۷آبان
قیمت دلار امروز ۱۷ آبان ۹۷

قیمت دلار امروز ۱۷ آبان ۹۷

آخرین قیمت دلار – برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به تهران نیوز مراجعه نمایید.

۱۶آبان
قیمت دلار ۱۶ آبان ۹۷

قیمت دلار ۱۶ آبان ۹۷

آخرین قیمت دلار – برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به تهران نیوز مراجعه نمایید.

۱۵آبان
قیمت دلار ۱۵ آبان ۹۷

قیمت دلار ۱۵ آبان ۹۷

آخرین قیمت دلار – برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به تهران نیوز مراجعه نمایید.

۱۴آبان
قیمت دلار ۱۴ آبان ۹۷

قیمت دلار ۱۴ آبان ۹۷

آخرین قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی ۱۴ آبان ۹۷ – برخی سودجویان با انتشار اخبار غلط سعی در ایجاد تنش در فضای اقتصادی ایران هستند. – به منابع خبرها درمورد قیمت دلار و دیگر ارزها توجه داشته باشید.