دلیل-کارمند-کودک-ربایی- تهرانیوز

۲۷آذر
دلیل یک کارمند برای کودک ربایی

دلیل یک کارمند برای کودک ربایی

مردی که در یکی از ارگان‌های نظامی فعالیت می‌کرد چندین بار کودکانی را ربوده و آنها را پس از چند روز به محل زندگی‌شان بازگردانده بود.