دلیل-مهاجرت-دختر-بهاره-رهنما-خارج-کشور – تهرانیوز

۱۱دی
دلیل مهاجرت دختر بهاره رهنما به خارج کشور

دلیل مهاجرت دختر بهاره رهنما به خارج کشور

بهاره رهنما در توییتر درباره دلیل مهاجرت تنها دخترش به خارج از کشور نوشت.